Dzisiaj jest czwartek 2 grudnia 2021 r. imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI


25.05.2011

Wieloszczeblowe powiatowo-gminne ćwiczenia obronne w Powiecie Warszawskim Zachodnim - pod kryptonimem "Smok IV"

W dniach 16 - 17 maja 2011 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod kierownictwem Starosty zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne na temat: "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań zawartych w Planach Operacyjnych Funkcjonowania Gmin i Powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny."

Celem ćwiczeń było:

 1. Sprawdzenie pracy obsad stałych dyżurów na stanowiskach kierowania starosty, wójtów - burmistrzów oraz powiatowych służb, straży i inspekcji w przekazywaniu kodowanych sygnałów dostępnymi środkami łączności w tym sposobu obiegu dokumentu, wyznaczenie odpowiedzialnego i uaktualnienie danych teleadresowych zawartych w kartach realizacji zadań obronnych.
 2. Rozwinięcie akcji kurierskiej realizowanej przez administrację państwową w celu dostarczenia kart powołania lub obowiązku świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP obywatelom naszego powiatu.
 3. Sprawdzenie wiedzy pracowników administracji samorządowej i praktycznego działania w zakresie ewakuacji z budynków użyteczności publicznej.
 4. Pokazanie sposobu organizacji i funkcjonowania oraz zabezpieczenia w niezbędny sprzęt i kadrę medyczną Zastępczych Miejsc Szpitalnych na bazie Zespołu nr 1 rozwijanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
 5. Praktyczne sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych a zwłaszcza pracy ich dyspozytorów w pozorowanej katastrofie komunikacyjnej z udziałem dużej liczby poszkodowanych i rozszczelnienie autocysterny przewożącej materiał niebezpieczny.
 6. Pokazanie praktycznego działania syren elektroakustycznych w ogłaszaniu komunikatów ostrzegawczych ze stanowiska kierowania Burmistrza Łomianek w ramach budowania w powiecie Systemu Wczesnego Ostrzegania.
 7. Wypracowanie na konferencji końcowej koncepcji powszechnej ewakuacji miasta i gminy Łomianki na wypadek zagrożenia powodziowego.

Pierwszego dnia ćwiczeń przeprowadzono ewakuację budynku służby geodezyjnej przy Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wynik był zaskakująco dobry, po niecałych 2 minutach wszyscy pracownicy zdążyli opuścić budynek.

 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie epizodu "Strumyk", który symulował katastrofę komunikacyjną na skrzyżowaniu w Błoniu, z udziałem cysterny z chlorem i samochodów osobowych. W epizodzie wzięli udział aktorzy, którzy odgrywali bardzo przekonująco rolę poszkodowanych oraz służby ratownicze: Policja, Pogotowie Ratunkowe z Błonia i Grodziska Maz., Państwowa Powiatowa Straż Pożarna i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Błonia i okolicznych miejscowości. W akcji udział wzięło kilka radiowozów, wozów bojowych straży pożarnej i karetek pogotowia. Obserwatorami byli przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Starosty PWZ, Wójtowie i Burmistrzowie z gmin PWZ oraz przedstawiciele wydziałów zarządzania kryzysowego z gmin.

W drugim dniu ćwiczeń od godz. 14.00 w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach odbyła się konferencja końcowa z udziałem władz samorządowych PWZ, członków gminnych i powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz reprezentantów powiatowych służb straży i inspekcji. W konferencji uczestniczyli również: Dyrektora WB i ZK Wojewody Mazowieckiego, ekspert ds. ZK i SO, były pracownik RCB goście z BB i ZK miasta stołecznego Warszawy, Starosta Nowodworski oraz inspektorzy ZK i SO gmin sąsiadujących z naszym powiatem.

W pierwszej części konferencji Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski przedstawił wypracowaną w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego koncepcję powszechnej ewakuacji miasta i gminy w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego w założeniu poziomu wody stuletniej z długą falą przepływu.

W drugiej części występowali przedstawiciele służ i inspekcji powiatowych:

 • - powiatowy Inspektor Weterynarii - Ewakuacja inwentarza gospodarskiego.
 • - przedstawiciel Policji - Rola służb porządkowych w prowadzeniu ewakuacji i zabezpieczeniu mienia ewakuowanych.
 • - przedstawiciel KP PSP - Możliwe siły i środki straży pożarnych do użycia w akcji powodziowej.
 • - przedstawiciel WKU Ochota - Zasady użycia wojska w sytuacjach kryzysowych.
 • - przedstawiciel PSSE - Główne problemy terenów zalanych w procesie odbudowy.
 • - pełnomocnik ds. zdrowia w PWZ - Rola służby zdrowia w ewakuacji i ochronie zdrowia ewakuowanych.

Prezentowane zasady, procedury, możliwości, charakterystyki i przewidywane sposoby działania pokazały ogrom i złożoność problemu ewakuacji, ale pozwoliły również na pełniejsze poznania naszej rzeczywistości, by w konsekwencji można było urealnić nasze gminne i powiatowe Plany Zarządzania Kryzysowego.

Dyrektor WB i ZW Krzysztof Dąbrowski pozytywnie ocenił ćwiczenia oraz zapewnił, że Wojewoda Mazowiecki po ubiegłorocznych doświadczeniach powodziowych, podpisał stosowne porozumienia mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców środkowej Wisły.
Starosta Jan Żychliński podziękował wszystkim za dobre przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia podkreślając fakt dobrej współpracy i wzajemnego zrozumienia wśród służb ratujących ludzkie życie.

Włodzimierz Owczarek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych PWZ

fot. Iwona Kołodyńska-Adamczyk

więcej zdjęć w GALERII

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.