Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
Przejrzysta Polska
Gmina Stare Babice jest 2-krotnym laureatem akcji "Przejrzysta Polska"

Akcja społeczna "Przejrzysta Polska" była prowadzona w 2005 i 2006 roku przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programowi Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, które przyczyni się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
Do udziału w akcji zaproszone zostały wszystkie gminy i powiaty w Polsce. W 2005 roku do akcji zgłosiło się blisko 800 samorządów. Ponad połowa z nich ukończyła program i uzyskała certyfikat udziału.

Wójt Gminy Stare Babice zgłosił Gminę do udziału w tej ogólnopolskiej akcji w 2005 roku.
W ramach 6 zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności Urząd Gminy przygotował i wykonał 6 zadań obligatoryjnych i 11 dodatkowych.


Przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego, które otrzymały certyfikat "Przejrzysta Polska" (mazowieckie 2005)

Dnia 4 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej" odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów samorządom, które wykonały zgłoszone zadania i ukończyły akcję Certyfikat "Przejrzystej Polski" otrzymały 402 samorządy. Nagrodzono również Gminę Stare Babice.

Na uroczystość przyjechało z całej Polski około tysiąc osób. Z naszej gminy w uroczystości uczestniczyły: Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta i Wiesława Wojtachnio - Sekretarz Gminy.


Odbiór certyfikatu w 2005

W 2006 roku prowadzono kontynuację akcji. Jej celem było utrwalenie wprowadzonych w 2005 roku rozwiązań i wdrożenie nowych zadań, mających na celu poprawę jakości obsługi interesantów w urzędach, zainicjowanie społecznej dyskusji na temat etyki w samorządzie oraz opracowanie procedury konsultacji społecznych.
Gmina Stare Babice, chętnie włączyła się do dalszego ciągu "Przejrzystej Polski" chcąc doskonalić się w dobrym, przyjaznym dla mieszkańców, przejrzystym rządzeniu.
Zrealizowaliśmy 3 zadania obligatoryjne w wymaganych zasadach:

  1. W "Zasadzie przejrzystości" - opracowano system i przeprowadzono badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług
  2. W "Zasadzie braku tolerancji dla korupcji" - opracowano procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika
  3. W "Zasadzie partycypacji" - opracowano procedury konsultacji społecznych z udziałem społeczności lokalnej.


Zdjęcie grupowe wyróżnionych samorządów
z województwa warszawskiego

W kontynuacji wzięło udział 178 samorządów. Spośród nich 127 jednostek (101 gmin i 26 powiatów) zrealizowało trzy zadania obowiązkowe i jako laureaci zostało wyróżnionych specjalnymi statuetkami.
W województwie warszawskim uczestniczyło tylko 27 samorządów.
Wśród laureatów znalazł się również Urząd Gminy Stare Babice.

Profesor Jerzy Regulski wręcza Wójtowi Gminy - Krzysztofowi Turkowi wyróżnienie za kontynuowanie w 2006 r i zrealizowanie zadań w akcji "Przejrzysta Polska".

 

Więcej informacji o realizowanych zadaniach
patrz
www.bip.babice-stare.waw.pl
lub
www.przejrzystap
olska.pl

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.