Dzisiaj jest sobota 28 listopada 2020 r. imieniny Jakuba, Stefana, Romy
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
15.12.2009

Aktualizacja
planów zagospodarowania przestrzennego

Od dnia 6 stycznia do dnia 27 stycznia 2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w pokoju nr 3, nastąpi w ramach konsultacji społecznych wyłożenie koncepcji zmiany wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice w związku z ich aktualizacją.

To wyłożenie nie dotyczy centralnej części wsi Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, południowego Klaudyna, i części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe przylegających do południowej strony ul. Warszawskiej, gdyż dla tych terenów plany miejscowe zmieniane są odrębnymi procedurami.
Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcjami i składać do nich uwagi.


Stare Babice, dnia 15 grudnia 2009 r.

RPP - 7322 / 80 / 2009 / KL

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn

Na podstawie Art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VII/43/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Gminy Stare Babice - w zakresie południowej części wsi Klaudyn, obejmującego obszar części wsi Klaudyn położony na południe od ulicy Lutosławskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 stycznia do 29 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn 800-1800, od Wt do Pt 800-1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 stycznia 2010 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 o godz. 17.30.

W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnosić do niego uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2010 roku do godz. 16.00.


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.