Dzisiaj jest sobota 23 października 2021 r. imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ POŻARNA W STARYCH BABICACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach

adres
Stare Babice przy
ul. Rynek 14
tel./fax 22 722-90-16
e-mail: ospbabice@ospbabice.waw.pl
strona internetowa: www.ospbabice.waw.plOchotnicza Straż Pożarna Stare BabiceOSP posiada na swoim wyposażeniu trzy samochody ratowniczo-gaśnicze tj. samochód MAN TGM GBA 2,5/25; Star 244 GBA, MAGIRUS DEUTZ SD 30 Jelcz 004 GCBA 6/32 oraz VOLKSWAGEN SLR.
Do OSP należą 54 osoby, które bezinteresownie są w stanie nieść pomoc potrzebującym.
Wszyscy członkowie (w tym trzy kobiety) posiadają niezbędne przeszkolenia pożarnicze umożliwiające
podejmowanie działań nawet w ekstremalnych warunkach. Zbiórki szkoleniowe przeprowadzane raz w tygodniu uzupełniają wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą podczas szkoleń przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

Corocznie jednostka bierze udział w Powiatowych i Międzygminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych plasując się na czołowych lokatach. Całokształtem jednostki kieruje Zarząd OSP.
Corocznie OSP uczestniczy w ponad 150 akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Zagrożenie pożarowe, duża liczba wypadków i kolizji oraz innych miejscowych zagrożeń zmusiła Urząd Gminy w Starych Babicach i OSP do wyposażania straży w sprzęt specjalistyczny, pozwalający strażakom ochotnikom na samodzielne prowadzenie akcji i podejmowanie działań przed przybyciem innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Do sprzętu specjalistycznego można zaliczyć: agregat prądotwórczy, aparaty oddechowe nadciśnieniowe, sprzęt ratownictwa drogowego firmy „Lukas”, piły do cięcia drewna, piła do cięcia betonu i stali, motopompy szlamowe i inne. Zadbano również o profesjonalne alarmowanie straży. Nowością w OSP jest powiadamianie za pomocą telefonów komórkowych - sms-ami.

Dzień Ziemi; kwiecień 2003Jednostka jako wyróżniająca się w 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wysoka mobilność i dobre jak na OSP wyposażenie w sprzęt gaśniczy i ratowniczy plasuje jednostkę w czołówce rankingu OSP na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Druhowie OSP biorą czynny udział w życiu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. Z ramienia OSP dwóch jej członków należy do Kompanii Honorowej OSP woj. mazowieckiego.
OSP na terenie strażnicy organizuje również uroczystości rodzinne i okolicznościowe.

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.