Dzisiaj jest piątek 27 listopada 2020 r. imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


15.09.2011

OGŁOSZENIE
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice

Realizując Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stare Babice w dniu 15 września 2011r. ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie "Program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012r."

  2. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w "Programie współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i, o mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 r."

  3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice w Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. Konsultacje będą trwały od 15 września 2011 r. do 15 października 2011 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub przesłać na adres: j.plociennik@stare-babice.waw.pl.

  5. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Stare Babice.

Dokumenty do pobrania (BIP):


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.