Dzisiaj jest środa 25 listopada 2020 r. imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


8.12.2011

Pomóżmy Pani Renacie!

Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe dla Pani Renaty Kozłowskiej, zamieszkałej na terenie naszej gminy (Janów, ul. Pohulanka 72). Pani Renata w ciągu ostatnich 5 lat doznała wielu traumatycznych przeżyć.

Najpierw tragicznie zmarł jej mąż, rok później w podobnych okolicznościach syn. W 2010 roku, w wyniku intensywnych opadów straciła dach nad głową. Jej dom został wówczas wielokrotnie zalany przez wody gruntowe. Strażacy często pomagali wdowie w wypompowywaniu wody i układaniu worków z piaskiem. Niestety, wszystkie te czynności na niewiele się zdały. Decyzją urzędników Pani Renata i jej dzieci musiały opuścić swój dom.

Sąsiedzi w tej trudnej dla niej sytuacji zaoferowali pomoc i schronienie. Pani Renata mieszka u nich już ponad półtora roku, ponieważ nie ma się gdzie podziać. Nie jest to komfortowa sytuacja dla żadnej ze stron.
Jednak mimo ogromu nieszczęść Pani Renata nie poddała się. Postanowiła wybudować nowy dom. Od matki otrzymała działkę, na której za pożyczone od banku na wiele lat pieniądze postawiła budynek w stanie surowym o powierzchni 90 m2.
Niestety, nie ma już więcej możliwości fi nansowych, aby go wykończyć. Mimo że pracuje (jest krawcową) i otrzymuje rentę rodzinną na córkę w wysokości 600 zł, nie może nic odłożyć. Pożyczki pochłaniają większość jej dochodów. Aby Pani Renata i jej dzieci mogły zamieszkać pod swoim dachem, potrzeba ok. 20 tys. zł.

W budynku brak jest ocieplenia, wylewek, tynków, instalacji. Pragniemy jej pomóc, zdobywając te pieniądze. Liczymy na Państwa hojność i zrozumienie tej trudnej sytuacji. Pomóżmy Jej wprowadzić się do upragnionego domu na Święta Bożego Narodzenia. Bez naszego wsparcia nie da sobie rady.

Z inicjatywy mieszkańców powołaliśmy Komitet Społeczny "Pomóż Renacie", który został zarejestrowany w Urzędzie Gminy. Otrzymaliśmy 7 listopada 2011 r. pozytywną decyzję SG/1/11 co do zbiórki publicznej dla Pani Renaty Kozłowskiej.

Założyliśmy konto w WBS
Stare Babice 35 8015 0004 0038 8052 2030 0001, na które należy wpłacać pieniądze z dopiskiem:
darowizna dla Renaty.

Nie bądĽmy obojętni. Pomóżmy!

Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak
Przewodnicząca Komitetu
"Pomóż Renacie"


Decyzja Wójta Gminy Stare Babice

Stare Babice dnia 07.11.2011 r.
SG.5311.1.2011

Decyzja SG/1/11
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 z póĽn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku Elżbiety Trojanowskiej-Wojcieszak - Przewodniczącej Komitetu "Pomóż Renacie"z siedzibą w Starych Babicach, ul. Sienkiewicza 8, 05-082 Stare Babice, złożonego w dniu 28 paĽdziernika 2011 r.
zezwalam
Komitetowi "Pomóż Renacie" na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Stare Babice zbiórki publicznej, w formie dobrowolnych wpłat pieniężnych, na wskazane przez Komitet konto bankowe.

Termin przeprowadzenia zbiórki ustala się: od 14 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Cel zbiórki - pomoc rodzinie, zamieszkałej na terenie gminy Stare Babice, która z powodu dużych opadów deszczu i podtopień wodami gruntowymi utraciła dach nad głową.

Środki finansowe zebrane w wyniku zbiórki publicznej na utworzonym przez Komitet do tego celu koncie bankowym zostaną przekazane Pani Renacie Kozłowskiej, na dokończenie budowy nowego budynku mieszkalnego.

Prowadzący zbiórkę publiczną - Komitet "Pomóż Renacie" - jest zobowiązany do:

  1. przeprowadzenia zbiórki, przestrzegając zasad pełnej dobrowolności ofi arodawców oraz pozostałych postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199 poz. 1947 z póˇn. zm.),
  2. po zakończeniu zbiórki publicznej do przedłożenia organowi wydającemu niniejszą decyzję informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofi ar pieniężnych oraz ogłoszenia ich w terminie 1 miesiąca w prasie o zasięgu lokalnym, obejmującym co najmniej obszar gminy Stare Babice.

Jeżeli zbiórka przeprowadzona będzie niezgodnie z wymienionymi postanowieniami oraz przepisami powołanej ustawy o zbiórkach publicznych, zezwolenie może być cofnięte.

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.