Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
ŚRODOWISKO

ŚMIECI PO NOWEMU

SEGREGACJA ODPADÓW

ZWIERZĘTA

Zasady segregacji
OCHRONA ŚRODOWISKA

2.08.2013

Zasady segregacji odpadów w Gminie Stare Babice

Selektywnej zbiórce podlegają następujące odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady biodegradowalne, zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Odpady przeznaczone do dalszego wykorzystania (surowce wtórne) gromadzone będą w trzech workach:

  • Worek niebieski przeznaczony jest do zbierania: papieru, tworzyw sztucznych i metalu
  • Worek zielony przeznaczony jest do zbiórki szkła
  • Worek brązowy przeznaczony jest do zbierania odpadów biodegradowalnych zielonych

WOREK NIEBIESKI
W worku przeznaczonym do zbioru papieru, tworzyw sztucznych i metalu należy gromadzić:

gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów, opakowania po napojach i środkach spożywczych typu Tetra Pack' opakowania po płynach i napojach ( PET), plastikowe kubki i opakowania po produktach spożywczych, opakowania plastikowe po art. gospodarstwa domowego (płyny, szampony), folie, woreczki foliowe, reklamówki, puszki po napojach i konserwach, drobny złom metali kolorowych, aluminium, drobny złom żelazny

W worku przeznaczonym do zbioru papieru, tworzyw sztucznych i metalu nie można gromadzić:

kalki, zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, artykułów wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami z wyłączeniem opakowań typu TETRA PACK, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin; tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach, worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, artykułów wykonanych z plastiku w połączeniu z innymi materiałami, wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny; pojemników po smarach, pojemników po lakierach i farbach, zużytych akumulatorów i baterii, artykułów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami;

WOREK ZIELONY
W workach przeznaczonych do zbioru szkła należy gromadzić:
opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi

W worku przeznaczonym na szkło nie można gromadzić:

szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC

WOREK BRĄZOWY
W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych zielonych należy gromadzić:

liście, skoszoną trawę, chwasty

W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych zielonych nie należy gromadzić:

odpadów biodegradowalnych pochodzenia zwierzęcego.

--------------------------------------------------------------------------------

Na terenie gminy wyznaczony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego będzie można dostarczyć zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, posegregowane surowce wtórne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady biodegradowalne.

Ponadto wyznaczone zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków i Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Baterii.

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.