Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Strefa Rekreacji
WYBRANE:


Więcej:

www.norwaygrants-starebabice.eu

Historia realizacji projektu
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 207
11 września 2009

Wójt Gminy zaprasza na bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od 21 września br. (poniedziałek) rozpoczną się bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. Badana będą odbywać się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy, Rodzice w razie pytań proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu Marcinem Palczakiem (tel. kom. 0-502-279-792 lub 022 752-06-76, e-mail - mpalczak@stare-babice.waw.pl). Jednocześnie informujemy, ze opis metodyki badania oraz wzór oświadczenia niezbędnego do udziału w badaniach znajdują się na stronie internetowej www.norwaygrants-starebabice.pl.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 197
29 maja 2009
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 30 maja b.r. w godz. 11.00 - 18.00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. W programie przewidziane są: występy dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe, koncert zespołu THE POSTMAN i inne atrakcje i niespodzianki.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 153
6 czerwca 2008 r.
Uroczyste otwarcie Strefy Rekreacji Dziecięcej. Dnia 14 czerwca 2008r. w godzinach 14.00-20.00 odbędzie się Rodzinny Festyn inaugurujący otwarcie Strefy Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przewidzianych jest wiele atrakcji: gry, zabawy, konkursy z nagrodami, pokaz cyrkowy, profesjonalny pokaz skoków na Skate Parku, mecz Księży z Samorządowcami, loteria fantowa. Festyn zakończy koncert GOSI ANDRZEJEWICZ o godz. 19.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 150
1 lutego 2008 r.
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 1 czerwca b.r. w godz. 11.00 - 18.00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. W programie przewidziane są: pokaz karate, konkursy rodzinne, występy grup tanecznych, poczęstunek dla dzieci, gry i zabawy sportowe, koncert zespołu młodzieżowego, inne atrakcje i niespodzianki.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 137
1 lutego 2008 r.
Rozpoczęły się bezpłatne badania dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od stycznia rozpoczęto bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży z terenu gminy i z gmin sąsiednich. W ciągu miesiąca przebadano około tysiąc dzieci i młodzieży - w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Starych Babicach. Obecnie prowadzone są badania w Gimnazjum w Koczargach Starych, a następnie będą w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym i niepublicznych przedszkolach naszej gminy. Zapraszamy rodziców do skorzystania z bezpłatnej możliwości przebadania swoich dzieci. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które obecnie mieści się w Urzędzie Gminy w Starych Babicach (pok. 27,
tel. 022-752-90-83), a od 7 lutego - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (kierownik Marcin Palczak, tel. do Biura: 022-752-06-76, e-mail: mpalczak@stare-babice.waw.pl ).
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 133
4 stycznia 2008 r.
Zakończono budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym. Rezultatem zrealizowanej inwestycji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest zespół boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki, skate park, ścianka do wspinaczki, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci młodszych, bieżnia, skocznia w dal oraz skocznia wzwyż. Strefa wyposażona jest w elementy dodatkowe takie jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery. Dzięki tak dużej ilości obiektów sportowych możliwe będzie zrealizowanie bogatego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Program ten będzie realizowany od wiosny 2008 roku i obejmuje wiele dyscyplin sportowych m.in sekcję piłki nożnej (w tym również weekendową sekcję rodzinną piłki nożnej), sekcję gier zespołowych (w tym siatkówka, koszykówka i piłka ręczna), sekcję tenisa stołowego (w tym sekcję integracyjną), sekcję integracyjną gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, sekcję zajęć ogólnorozwojowych (w tym ćwiczenia korekcyjne), sekcję zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, sekcję minitenisa dla maluchów, sekcję zajęć rehabilitacyjnych, koordynowany dostęp do skate parku, otwarty dostęp do ścianki wspinaczkowej (z wyznaczonymi dyżurami trenera), otwarty dostęp do siłowni zewnętrznej (z wyznaczonymi dyżurami trenera), otwarty dostęp do placu zabaw dla dzieci najmłodszych (z animowanymi zajęciami ogólnorozwojowymi dwa razy w tygodniu).
Zajęcia, ze względu na swój pozalekcyjny charakter, odbywać się będą w większości popołudniami od godziny 15.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku oraz od 10.00 do 19.00 w weekendy, przez 8 miesięcy w roku - od połowy marca do połowy listopada. Jedynie zajęcia z piłki nożnej odbywać się będą przez 12 miesięcy w roku, z krótkimi przerwami świątecznymi
Projekt nie ma charakteru dochodowego, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej, a w konsekwencji wzrost świadomości prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 132
28 grudnia 2007 r.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Marcina Palczaka (pok. 27, nr tel. 0 22 722 92 08) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 18 grudnia b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na projekt modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 114
17 sierpnia 2007 r.
Gminne przetargi
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "Budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych, wraz z wyposażeniem, w Borzęcinie Dużym, w Gminie Stare Babice".
  Wpłynęły dwie ważne oferty. Wybrano najkorzystniejszą - firmy POLCOURT Firma Wielobranżowa Marek Piotrowicz 09-500 Gostynin ul. Floriańska 11, cena oferty wynosi 3.955.027,67zł brutto.
 • Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa drogowego i betonu kruszonego na teren gminy Stare Babice. Wpłynęły dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy DAMO Sp. z o.o. z siedzibą 99-400 Łowicz, ul. Małaszyce 2d/2e.
  Cena oferty wynosi:
  - kruszywo drogowe łamane - kliniec dolomitowy o frakcji 4-31,5 mm dostarczane na teren gminy samochodami samowyładowczymi - 34,16 zł/1 tona brutto + transport 54,29 zł/1 tona brutto.
  - kruszywo betonowe o frakcji 0-63 mm dostarczane na teren gminy samochodami samowyładowczymi - 29,28 zł/1 tona brutto + transport 15,25 zł/1 tona brutto.

SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 112
13 lipca2007 r.
Przetargi gminne. Trwa weryfikacja zgłoszonych ofert w postępowaniach przetargowych:
 • na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym - wpłynęły 3 oferty
 • na budowę ul. Piłsudskiego i ul. Kresowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci TP i gazociągu na - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach oraz na wykonanie projektu budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie nie wpłynęły żadne oferty - przetargi zostały unieważnione.


SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 105
11 maja 2007 r.
Specjalista ds. sportu i rekreacji wybrany. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy Stare Babice Wójt Gminy zatrudnił Marcina Palczaka zamieszkałego w Zielonkach. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierować realizacją projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej", na który gmina otrzyma środki z Funduszu Norweskiego.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 103
20 kwietnia 2007 r.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone:
 • na zakup fabrycznie nowego autobusu szkolnego;
  Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 maja br do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Starych Babicach,

na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym;
Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 21 maja br do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.


SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 102
13 kwietnia 2007 r.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2,
nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 maja br do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 99
23 marca 2007 r.
Projekt budowy kompleksu boisk sportowych w Borzęcinie Dużym. Gmina złożyła do Biura Mechanizmów Finansowych "Planu Wdrażania Projektu" (PWP) dla projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej". Jest to ostatni krok przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i rozpoczęciem inwestycji, która planowana jest na czerwiec b.r.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 93
9 lutego 2007 r.
Przyznanie dofinansowania z Funduszu Norweskiego na budowę kompleksu boisk sportowych w Borzęcinie Dużym i promocję zdrowia. W dniu 7 lutego 2007 r. Gmina Stare Babice otrzymała Grant Offer Letter. Jest to dokument przedstawiany Beneficjentowi przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego i Instytucji Pośredniczącej, informujący o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej". Po zaakceptowaniu przedstawionych w nim warunków umowa o dofinansowanie będzie podpisana w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 78
20 paˇdziernik 2006 r.
Certyfikat Związku Powiatów Polskich dla Gminy Stare Babice. Dnia 18 paˇdziernika przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w seminarium "Powiaty i Gminy otwarte na Fundusze Strukturalne" . Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dobrej praktyki z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich i ich wykorzystywania dla potrzeb lokalnych społeczności. Nasza Gmina uczestniczyła w konkursie przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego-w jego wyniku otrzymaliśmy tytuł "Gminy otwartej na fundusz strukturalne". Pod koniec seminarium Wójt Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający przyznanie tego wyróżnienia, a Jolanta Pieńkowska i Monika Jędrzejczak (pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się sprawami Funduszy UE) tytuły "Ekspertów do spraw funduszy strukturalnych".
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 71
26 maj 2006 r.
Dofinansowanie z Unii promocji zdrowia w naszej gminie. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Spośród 371 złożonych wniosków o dofinansowanie nasz znalazł się na 5 miejscu wśród 22 rekomendowanych. Przeszedł pełną weryfikację formalną i merytoryczną po stronie polskiej, a następnie został przesłany do Biura Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. W dniu 26 lipca 2006 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęło pismo z Brukseli z prośbą o przygotowanie uzupełniających informacji dotyczących tego projektu. Konieczność udzielenia wyjaśnień wynika z faktu, iż na język angielski-zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia nie został przetłumaczony cały wniosek, a jedynie jego streszczenie.
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NR 63
26 maj 2006 r.
Dofinansowanie z Unii. W listopadzie 2005 r. Gmina Stare Babice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem". Nasz wniosek znalazł się wśród 371 złożonych do tego priorytetu przez beneficjentów z całego kraju. W dniu 4 maja 2006 r. zostaliśmy poinformowani, że nasz wniosek jako jeden z 22 został rekomendowany przez Komitet Sterujący Krajowemu Punktowi Kontaktowemu. W rankingu usytuowaliśmy się na piątym miejscu. Przejście do kolejnego etapu zobowiązuje nas do przetłumaczenia wniosku na język angielski, a następnie przekazanie Instytucji Pośredniczącej, która dokona weryfikacji tłumaczenia.
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.