Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Potrzeba dzieła miłosierdzia - rozmowa z Ojcem Prowincjałem SMA Wojciechem Lulą
Drogowy zawrót głowy, czyli co nowego na ul. Warszawskiej
Z sesji Rady Gminy
Spotkanie opłatkowe
Wolontariusze z certyfikatami
Zebraliśmy górę grosza
Puchar dla "Klaudynka" - podsumowanie roku działkowiczów
Lekcja ekologii w oczyszczalni
Jubileusz 5-lecia Zespołu Interdyscyplinarnego
Temat miesiąca
Mikołaj to najlepszy Święty!
Kultura | Oświata | Sport
Anioły są... w Urzędzie Gminy
Chopin na ludowo - wystąpiła Maria Pomianowska z zespołem
Świąteczna paczka
Mistrzyni kolędowego śpiewania - cudowne dziecko Ania Pioterczak
Bezpieczna gmina
Babiniczanie na komendzie
Nie pozwól się krzywdzić - relacja ze spotkania przeciw przemocy domowej
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 12/2006

Puchar dla "Klaudynka"
Podsumowanie roku działkowiczów


Jesień jest w całym kraju czasem zbioru plonów z pól, sadów i działek oraz podsumowania wyników mijającego roku. W ostatnim tegorocznym numerze GB chcemy również wspomnieć obchody dożynek w Polskim Związku Działkowców, nazywanych popularnie Dniami Działkowca.


Tegoroczne dożynki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Klaudynek", który w ubiegłym roku obchodził swoje XXV-lecie (o czym pisaliśmy w Gazecie nr 9/106/2005), były szczególnie radosne, bo do uczestników dotarły "przecieki" o zajęciu III-go miejsca w konkursie na najlepszy i najładniejszy ogród województwa mazowieckiego. W spotkaniu dożynkowym, które odbyło się 2-go września, udział wzięło ok. 180 działkowiczów oraz zaproszeni goście z władz PZD i Policji. Prawdziwą furorę zrobił, towarzyszący funkcjonariuszom, młody i piękny pies patrolowy Zalat, którego zakup, szkolenie i przeznaczenie dla KPP w Starych Babicach jest rezultatem porozumienia zawartego między Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Klaudynek".
Otwierając uroczystości dożynkowe prezes M. Grynszpanowicz podkreślił, że ogród ciągle się rozwija i pięknieje. Tylko w tym roku dokończono wymianę ogrodzenia oraz znacznej części przewodów ogrodowej sieci elektrycznej. Na rok przyszły przewiduje się dokończenie wymiany instalacji, zmodernizowanie i oświetlenie parkingu oraz zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci. W dalszej części uroczystości wręczono dyplomy użytkownikom wyróżniających się działek oraz oceniono i nagrodzono kosze plonów, przygotowane przez działkowiczów.
Zorganizowano także konkursy dla dzieci połączone z loterią fantową oraz wspólną zabawę i konkurs "Jaka to melodia". Melodie konkursowe wybierał i prezentował na puzonie członek orkiestry Opery Narodowej, który jest naszym działkowiczem. Podczas zabawy uczestnicy częstowali się grilowanymi kiełbaskami i napojami.
Zwieńczeniem tegorocznych Dni Działkowca w PZD były obchody centralne dla województwa mazowieckiego, które odbyły się 16 września w Siedlcach. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą i pochodem uczestników do Akademii Podlaskiej, gdzie wysłuchano koncertu Orkiestry Garnizonowej. W oficjalnych wystąpieniach podkreślano znaczenie ruchu działkowców dla szerzenia wiedzy proekologicznej i kultury zdrowego wypoczynku.
Dla uczestników tych uroczystości, użytkujących swoje działki w "Klaudyn-ku", ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2006" i "Wzorowa Działka 2006". W pierwszym z tych konkursów ROD "Klaudynek" zajął III miejsce, zdobywając puchar i nagrodę pieniężną. W drugim konkursie III miejsce przypadło Pani D. Modzelelewskiej, działkowiczce "Klaudynka", która otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową.
Nagrody nie ominęły gospodarzy ogrodu "Złote Piaski" w Siedlcach. Działkowicze tego ogrodu zostali dodatkowo nagrodzeni przez prezydenta Siedlec i starostę powiatu ufundowaniem altan dla celów prezentowania osiągnięć i zakupem aparatury do nagłośnienia ogrodu.
Wspólne spotkanie ludzi "działkowo zakręconych" zostało wzbogacone zwiedzaniem siedleckich ogrodów, wystaw plonów i zakupami na okazjonalnych kiermaszach. Obchody zakończyły się biesiadą z wojskowych kotłów i pożegnaniem "Do Siego Roku 2007".

Teresa Wójcik, Zbigniew Zieliński

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy