Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
ZDROWIE

PROFILAKTYKA

ARCHIWUM

WAŻNE

ZDROWIE


Zdrowie - Zdrowa gmina

Zdrowa gmina

Gmina Stare Babice przystąpiła do konkursu promującego badania profilaktyczne "ZDROWA GMINA".

Organizatorem konkursu ZDROWA GMINA jest Polska Unia Onkologii. Konkurs ma charakter pilotażowy i skierowany jest do gmin województwa mazowieckiego. Powstał w celu zwiększenia liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych - organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na terenie województwa mazowieckiego.

Do tych badań należą:

  • mammografia >>
  • cytologia >>
  • kolonoskopia >>

1 marca rozpoczął się pierwszy etap konkursu, który potrwa sześć miesięcy. W tym czasie gminy i dzielnice będą prowadziły działania promujące cytologię, mammografię i kolonoskopię, aby jak najwięcej osób zgłaszało się do ośrodków, które wykonują takie badania przesiewowe w ramach finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia i Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Do 31 sierpnia organizatorzy będą monitorować frekwencję w badaniach skryningowych. Następnie jury określi próg, według którego gminy przejdą do drugiego etapu, w którym ocenie podlegać będą przesłane przez uczestników opisy wydatkowania nagrody głównej. Jury wyłoni 10 gmin lub dzielnic, z których następnie wybrane 3 zostaną uhonorowane tytułem Zdrowa Gmina. Opisy projektów działań należy przesłać do 18 czerwca 2010 r.

Komisja sędziowska przyzna również nagrody finansowe: dla zwycięzcy nagroda główna - 100 000 zł, zdobywcy drugiego miejsca - 50 000 zł, a gminie/dzielnicy, która znajdzie się na trzecim miejscu - 25 000 zł.

W sumie zgłosiło się 80 gmin i dzielnic Warszawy.

Szanowni Państwo!
Przystępujemy do konkursu z wiarą, że każde działanie podjęte w tym celu jest wygraną, ponieważ ludzkie życie jest bezcenne. W naszą akcję pragniemy włączyć ośrodki zdrowia, szkoły, parafie, stowarzyszenia i wolontariat. Z radością przyjmiemy pomoc każdego mieszkańca gminy przy organizacji akcji i z wdzięcznością każdą wskazówkę. Zapraszamy!

Kontakt: Alicja Napurka
022 722 90 11
gops@babice-stare.waw.pl

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.