Dzisiaj jest środa 21 października 2020 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
W poszukiwaniu dobra - rozmowa z ks. prałatem Janem Szubką
Z sesji Rady Gminy
Listy do Redakcji
Góra Grosza
Naprzeciw oczekiwaniom młodzieży
Temat miesiąca
Złote Gody na osiem par
Bezpieczna gmina
Chodnik na gwiazdkę
Mieszkańcy naszej gminy
Nie tylko przy sztandarze - rozmowa z por. Feliksem Dudkiem
Wszystkiego dobrego dla Pani Zofii! - Jubilatka ukończyła 100 lat
Przyszli wolontariusze
Medice cura te ipsum - myśli pod koniec roku
Z Bliznego do Ameryki
Kultura | Sport
Gmina dla skate-ów
Mikołaj w przedszkolu
Muzyka Jedwabnego Szlaku
"Penelopa" podbija stolicę
Teatrzyk od Mikołaja
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 12/2004

Naprzeciw oczekiwaniom młodzieży

Podczas październikowych posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Promocji Zdrowia i Sportu ustalano roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W pracach komisji uczestniczyli wójt Krzysztof Turek, z-ca wójta Jolanta Stępniak, Anna Dobrowolska z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem, Krzysztof Grzelak, Józef Rosłon i Paweł Lubelski ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Kotwica", Mariusz Dżyga z Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego oraz Henryk Kuncewicz z Ludowego Klubu Sportowego "Naprzód" Zielonki.
Dorośli w naszej gminie wiele robią dla młodzieży, chcą działać wychodząc naprzeciw konktretnym oczekiwaniom, dlatego też zaproponowano, żeby na kolejne posiedzenie Komisji Oświaty przybyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z naszych szkół wraz ze swoimi opiekunami. I tak się też stało. Na kolejnym posiedzeniu gościliśmy: ze szkoły w St. Babicach Magdalenę Kwintę i Błażeja Klęczara z panią Magdaleną Borczyk, z Borzęcina przyjechały Alicja Starnowska i Sylwia Zagórska z panią Janiną Świątek, a z Koczarg Kamila Bogucka, Ilona Dobrogosz i Katarzyna Szymańska z paniami Wandą Wiśniewską i Bogusławą Kuncewicz.
Zuzanna i Błażej wyrazili troskę uczniów z Babic zarówno o teren wokół szkoły, jak i salę gimnastyczną. Według nich, młodzież od dawna oczekuje modernizacji boisk, remontu sali gimnastycznej i odpowiedniego jej nagłośnienia oraz większej ilości stołów do gry w ping-ponga. Uczniowie chcieliby mieć kawiarenkę internetową, większą ilość kół zainteresowań oraz bezpłatnie korzystać z basenu. Część młodzieży chciałaby też realizować swój talent malarski w graffiti, ale na razie brakuje do tego odpowiedniej ściany.
Alicja i Sylwia podały liczne przykłady działalności Samorządu Uczniowskiego z Borzęcina. Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach na rzecz środowiska i pomocy innym, np. akcji zbierania zużytych baterii, maskotek "Misiaków" dla dzieci z domów dziecka, funduszy dla zwierząt ze schroniska oraz w akcji "Góra Grosza". Młodzież z Borzęcina chce uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i częściej wyjeżdżać na wystawy, koncerty i spektakle teatralne. Uczennice wystąpiły z prośbą o sfinansowanie kilku takich wyjazdów. Młodzieży brakuje kawiarenki internetowej, zajęć tanecznych oraz nagłośnienia "małej" salki gimnastycznej, gdzie często odbywają się przedstawienia szkolne, uroczystości czy dyskoteki.
Kamila, Ilona i Kasia zasygnalizowały, że młodzież gimnazjalna chętnie włączy się w akcje wolontariatu. Podobnie jak ich młodsi koledzy, gimnazjaliści chcieliby spotykać się z ciekawymi osobami. Marzy im się miejsce spotkań, np. świetlica położona w centrum gminy, w której mogliby spędzać czas w soboty i w niedziele. Gimnazjaliści często wyjeżdżają na koncerty i wystawy. Oczekują, że zapewni się im przynajmniej bezpłatne przejazdy. Chcieliby też mieć ścianę do graffiti, kawiarenkę internetową oraz sprzęt nagłaśniający halę sportową. Dziewczęta wspomniały też, że zapomina się o gimnazjalistach w Dniu Dziecka. Mają nadzieję, że 1 czerwca znajdzie się również coś dla nich, np. koncert muzyki "hip-hop".
Na spotkaniu byli też uczniowie gimnazjum i szkół średnich jeżdżący na deskorolkach, którzy marzą o miejscu, gdzie mogliby bezpiecznie oddawać się sportowej pasji. Spełniając ich oczekiwania, prezes Klubu Sportowego zobowiązał się podjąć organizacji "skate parku" przy terenach sportowych w Zielonkach. Młodzież szkolna może liczyć na pokrycie kosztów kilku wyjazdów na koncerty, wystawy i spektakle, gdyż w budżetach szkół na 2005 rok znajdą się pieniądze na ten cel. Już niedługo uczniowie z naszej gminy będą mogli bezpłatnie, w ramach organizowanych przez szkoły zajęć, korzystać z budowanego w Babicach basenu.
Każda ze szkół ma pracownie komputerowe i dostęp do Internetu, mogą więc odbywać się tam zajęcia na zasadzie kawiarenek internetowych. Istnieje również szansa, że przy każdej ze szkół powstanie ściana do graffiti. Gdy powstanie Centrum Kulturalno-Edukacyjne przy szkole w Babicach, młodzież znajdzie tam dla siebie miejsce. Oczywiście pod warunkiem, że gmina otrzyma dotację z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na tę inwestycję. Wychodząc młodzieży naprzeciw, Wójt podejmie starania, aby zaprosić na spotkanie Normana Davisa - autora książki o Powstaniu Warszawskim. Być może zapoczątkuje to serię spotkań z ciekawymi ludźmi. Stowarzyszenie "Kotwica" zorganizowało zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży i już od października prowadzone są dwie grupy taneczne. Towarzystwo Muzyczne organizuje szkolne spotkania ze sztuką, imprezy artystyczne oraz zaprasza młodzież do twórczej współpracy w ramach organizowanych warsztatów artystycznych "Młodzi z pasją".
Jak widać, dorośli starają się jak najlepiej zadbać o potrzeby kulturalne, intelektualne i sportowe młodzieży, ale pozostaje jeszcze wiele oczekiwań...

Justyna Szczepanik

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy