Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Misja sprawdziła inwestycje - wyniki za kilka miesięcy
Komisja Bezpieczeństwa w sprawie ochrony przeciwpożarowej
Zawsze staramy się pomóc - rozmowa z Alicją Napurką, kierownikiem GarchS
Z sesji Rady Gminy
Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki
Rocznica śmierci Jana Pawła II
Przystanek Alaska?
Temat miesiąca
Dzień Ziemi - święto ekologii w gminie
Bezpieczeństwo
Spłonął autobus
Nieznana ofiara wypadku
Zawiadomić czy milczeć?
Kultura | Oświata | Sport
3 Maja. Relacja z gminnego święta
Kontrola trójki w gimnazjum.
Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
Nie tylko zabawa. Święto SP w Babicach
Klasycznie, ludowo i nowocześnie. Byliśmy na 10 Przeglądzie Tanecznym
Dzień Ziemi w szkołach
Nowa sala i internet w bibliotece
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2007

Kontrola trójki w Gimnazjum

W listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha uruchomiono program, który ma zapobiegać nieprawidłowościom w placówkach oświatowych. Od tego czasu szkoły są kontrolowane przez tzw. trójki. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty, lokalnych samorządów i policji sprawdzają, czy nie ma w nich zagrożeń związanych z agresją, przemocą, kradzieżami, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. W województwie mazowieckim trójki skontrolowały do tej pory kilkaset szkół. Jedną z nich było Gimnazjum w Koczargach Starych.


Standardowo kontrola "trójki" trwa jeden dzień. W tym czasie osoby wchodzące w skład tego zespołu zbierają informacje o warunkach, jakie panują w szkole. Rozmawiają na ten temat z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Mają także dostęp do wszystkich szkolnych dokumentów. Szczególną uwagę poświęcają kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Diagnozują również niepokojące problemy, takie jak przemoc, kradzieże, uzależnienia.
Wyniki kontroli "trójek" są podstawą do wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Zdaniem pomysłodawcy projektu - Ministra Romana Giertycha, przyczyni się on do powstrzymania rosnącej fali agresji w placówkach oświatowych.
Jak dotąd, jedyną szkołą skontrolowaną na terenie naszej gminy, jest Gimnazjum w Koczargach Starych. W przeglądzie, który odbył się pod koniec lutego, uczestniczyli: Urszula Jarosz - przedstawiciel mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Adolf Jarkowiec - inspektor szkolny z Urzędu Gminy oraz Piotr Kucharski, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Starych Babicach.
- Kontrola została przeprowadzona pod kątem bezpieczeństwa uczniów i sprawowania nad nimi właściwej opieki - mówi Adolf Jarkowiec. - Na ten temat rozmawialiśmy z nauczycielami, rodzicami i losowo wybranymi przedstawicielami klas. Opinie naszych rozmówców pokrywały się pod wieloma względami, ale w niektórych pojawiły się różnice. Na przykład na pytanie, czy uczniowie w trudnych sytuacjach mogą prosić o pomoc nauczycieli -gimnazjaliści odpowiedzieli, że jedynie nielicznych, nauczyciele - że tylko wychowawców. Natomiast rodzice byli przekonani, że ich dzieci mogą znaleźć wsparcie praktycznie u wszystkich pracowników szkoły.
- Jako dyrektor Gimnazjum nie mogłem uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych przez "trójkę" - mówi Piotr Szczepkowski. - Otrzymałem jednak protokół z przeprowadzonej kontroli. Stwierdzono w nim, że warunki w szkole są dobre i tylko sporadycznie mamy do czynienia z negatywnymi zachowaniami młodzieży. Za najbardziej dokuczliwy problem uznano agresję słowną uczniów. Zastanawiające, że uważali tak sami gimnazjaliści! To daje pewną nadzieję na poprawę sytuacji w tym zakresie.
O rezultatach kontroli przeprowadzonej przez "trójkę" poinformowano Urząd Gminy w Starych Babicach i mazowieckie Kuratorium Oświaty. Wyniki przeglądu wskazują, że w Gimnazjum dba się o dobre warunki nauki i bezpieczeństwo uczniów: budynek jest monitorowany za pomocą kamer przemysłowych, gimnazjaliści noszą identyfikatory, a osoby postronne wchodzące na teren placówki są kontrolowane przez portiera. W szkole pojawiają się jedynie nieliczne, typowe dla młodzieży problemy: przepychanki na korytarzach, używanie wulgarnego słownictwa, palenie papierosów. Aby wyeliminować te zachowania, nauczyciele we współpracy z rodzicami i uczniami przygotowali program poprawy warunków wychowania w Gimnazjum. Jest to zestaw zadań do realizacji, obejmujący okres około półtora roku.
- W programie uwzględniliśmy postulaty nauczycieli, rodziców i uczniów, które pojawiły się zarówno w trakcie, jak i po kontroli "trójki"- twierdzi Piotr Szczepkowski. - Na razie nie chciałbym jednak zdradzać szczegółów tego projektu.
Wydaje mi się, że celowość przeglądu przeprowadzonego w Gimnazjum będzie można ocenić dopiero wtedy, gdy zauwa żymy pierwsze efekty zaplanowanych przez nas działań. Nieznaczną zmianę w zachowaniach młodzieży widzimy jednak już dziś.

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy