Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Stare Babice po raz szósty w Złotej Setce
Radny całej gminy - Rozmowa ze Stanisławem Karpińskim
Wreszcie wakacje - parę słów o minionym roku szkolnym
Z sesji rady gminy
Po wyborach do Rady Gminy
Nowy radny dziękuje wyborcom
Dom Boży w Bliznem
Nie tylko majowe...
Komunie Święte część II
Z rodziną na piknik
Integrujmy się - wieści z Borzęcina
Dziwny jest ten świat - gminny przegląd chórów.
Lubimy konkursy
Do gminy po zasiłki
Temat miesiąca
Dzień Dziecka - to już prawdziwie gminne święto
Bezpieczna gmina
Tragedia na drodze - czy zawiniła szybkość?
Trąba powietrzna - w pobliżu było niebezpiecznie
Latem ostrożnie - trochę o pożarach w lasach
Diler narkotyków ujęty
Mieszkańcy naszej gminy
Teatr rodziców w babickim przedszkolu
Listy do redakcji - o Klaudynie pisze Mariusz Dżyga
Nad morze w 45 minut?
Koncert muzyki chrześcijańskiej
Nauczycielka na medal
Sport
Mistrz Świata w Borzęcinie - Muay Thai hartuje ciało i ducha...
Statuetki dla najlepszych
Trochę o sporcie - refleksje prezesa Kuncewicza
I Gminny Bieg Przełajowy
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 06-07/2004

Mamy już lato i czas wakacji - chciałbym zatem przypomnieć Państwu kilka zasad dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach.

Większość pożarów powstaje na skutek lekkomyślności ludzi, sprzyjają temu susze pojawiające się często w okresie letnim. Mimo że tegoroczna aura nie oszczędza nam opadów deszczu, to i tak dochodzi w lasach do pożarów. Na początku czerwca spaliło się kilka tysięcy m2 ściółki w Mariewie. Tylko dzięki szybkiej interwencji jednostek OSP z Borzęcina, St.Babic i jednostki KPN nie doszło tam do rozprzestrzenienia się pożaru. Jego przyczyną było prawdopodobnie podpalenie- być może był to lekkomyślnie rzucony niedopałek papierosa...
W celu uniknięcia, względnie ograniczenia ilości pożarów w lasach i na terenach przyleśnych, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedniego zachowania się w lesie.
 2. Odpowiednio wykonane pasy przeciwpożarowe oraz usuwanie gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległości 50 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej to podstawowe zabiegi gospodarcze, których celem będzie niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru w lesie.
 3. W lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
 4. Otwartym ogniem można posługiwać się w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy - tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu.
 5. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu wstępu do lasu w razie występującego zagrożenia pożarowego.
 6. W lasach i na terenach śródleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem dróg i utwardzonych miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 7. Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności.
 8. Zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków i innych przedmiotów, mogących być przy czyną pożaru.
 9. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
 10. Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

  Michał Starnowski
  Komendant Gminny
  Ochrony Przeciwpożarowej

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy