Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Zima, zima, zima... - co mówią meteorolodzy?
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany siedziby starostwa
Skarby trzeba chronić - rozmowa z dyrekorem KPN - Jerzym Misiakiem
Co z trasą S-7?
Przejrzysta Gmina
Z sesji Rady Gminy
Pamięci nie zatarł czas - wspomnienia o Wójcie Stanisławie Zającu
Duży może więcej - przepisy o grupach producenckich
Rodzina wolontariuszy powiększa się
Temat miesiąca
Śmierć pod napięciem
Bezpieczna gmina
Tajemnica czerwonego tira
Lipni kominiarze dają kalendarze
Nie chcą lepić bałwanka...
Nie stwarzajmy okazji
Kto wytnie suche drzewo? - o usychającym drzewie w Koczargach Nowych
Mieszkańcy naszej gminy
Co słychać, Panie sołtysie? - rozmowa z Krzysztofem Wąsikowskim sołtysem Blizne Łaszczyńskiego
Listy do redakcji
Wędrujące pojemniki?
Kultura | Oświata | Sport
Więcej niż recytacja - konkurs w Starych Babicach
Otwórzmy dzieciom świat - czym jest integracja
W karnawałowy czas - "Młodzi z pasją"
Bal Seniorów - bawili się w Borzęcinie Dużym
Sukcesy sportowców z Borzęcina
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 02/2005

Kto wytnie suche drzewo?

Zdarza się, że mieszkańcy gminy są zaniepokojeni widokiem usychających drzew, które rosną zbyt blisko dróg czy linii wysokiego napięcia, a ich zawalenie stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ludzie zwracają się wówczas do Urzędu Gminy, ale ten nie zawsze jest właściwym organem od takich spraw i nie może pomóc bezpośrednio, czasem tylko może interweniować. Nawet bardzo długo... Nieraz pomagają interwencje prasy. Do naszej redakcji zwrócił się z prośbą o nagłośnienie sprawy sołtys Koczarg Nowych - Mirosław Skoneczny. Pana Mirka - jako dobrego gospodarza denerwuje sprawa suchego drzewa, które już dawno powinno być ścięte. A tymczasem ciągle stoi - jak jakiś wyrzut sumienia...

Walka o wycięcie tego drzewa trwa od jesieni 2003 r., kiedy to do Referatu Ochrony Środowiska UG wpłynęło pismo sołtysa tej miejscowości. Ale telefony i pisma w tej sprawie od mieszkańców były już wcześniej. Referat OŚ zwrócił się zatem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Maz., gdyż drzewo rośnie w granicy pobocza drogi wojewódzkiej nr 580 i niejako należy do MZDW. W piśmie znalazła się również informacja, że drzewo jest suche, co stwierdzili podczas oględzin pracownicy referatu. Zwrócono się również z prośbą, aby prace związane z wycinką przeprowadzone zostały w porozumieniu z Zakładem Energetycznym, gdyż drzewo jest usytuowane w pobliżu linii energetycznej. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi, chociaż pracownicy referatu kilkakrotnie interweniowali w tej sprawie. Niestety, współpraca z MZDW układa się nie najlepiej. Zupełnie inaczej wyglądają kontakty z Zarządem Dróg Powiatowych, który reaguje na pisma Gminy i wycina te drzewa, które stwarzają zagrożenie, jak np. 50 topoli na ul. Kosmowskiej. Podobne sprawy związane z usunięciem uschniętych drzew zgłaszane są co roku. W 2004r. były 4 takie zgłoszenia dotyczące drzew na ul. Warszawskiej czyli wojewódzkiej, oczywiście bez odpowiedzi.
W paĽdzierniku ub.r. MZDW odpowiedział na pisma Referatu Ochrony Środowiska z 2003r.! W piśmie zwrócono się z prośbą o wydanie decyzji na usunięcie topoli w Babicach Nowych i akacji w Zielonkach. Ani słowem nie wspomniano o drzewie z Koczarg Nowych. Gmina wydała stosowne decyzje, jednak do tej pory nie usunięto tych obumarłych drzew. W kwietniu 2004 r. Referat Ochrony Środowiska w oficjalnym piśmie po raz kolejny przypomniał, że oczekuje stanowiska MZDW w sprawie konieczności usunięcia drzewa rosnącego przy posesji nr 582 w Koczargach Nowych. W tym czasie mieszkańcy wielokrotnie interweniowali do Urzędu. Niedługo upłynie rok, a odpowiedzi ciągle nie ma. Podobna sprawa dotycząca drzewa rosnącego po drugiej stronie drogi trwała 6 lat.
Wydaje się, że jedyną nadzieją na usunięcie obumarłego drzewa w Koczargach jest modernizacja ul. Warszawskiej. Przygotowany jest projekt zieleni, usunięcie drzew będzie konieczne ze względu na poszerzenie drogi. To drzewo także zostało zaliczone do usunięcia. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wystąpił do Gminy o stosowną zgodę i uzyskał ją. Może planowana na br. inwestycja szybciej rozwiąże problem mieszkańców niż próby skorzystania z drogi oficjalnej. Chyba że drzewo prędzej samo się przewróci, zrywając przy okazji linie wysokiego napięcia - a wtedy lepiej nie myśleć o tragicznych konsekwencjach urzędniczej opieszałości i braku zainteresowania.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy