Dzisiaj jest środa 15 lipca 2020 r. imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Warsztaty HACCP
Kwiaty zamiast śmieci
Nastał czas radości!
Z sesji rady gminy
Razem o naszych sprawach
Babickie Towarzystwo Cyklistów
Temat miesiąca
Dzień Ziemi
Powiatowy Konkurs Muzyczny
Bezpieczna gmina
Strzały w Babicach
Spotkanie przed szczytem
Nie muszę być bezbronna!
Informacje
Nowości w zasiłkach
Za pięć dwunasta - dopłaty dla rolników
Sport
Dwa razy srebro...
To jest piłka!
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2004

Gminę stanowią z jednej strony mieszkańcy ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami, a z drugiej władze. Pośrednikiem pomiędzy obywatelami a urzędnikami są radni. Decydują bowiem o większości zmian w gminnej infrastrukturze czy finansach i reprezentują każdego wyborcę. Znają więc sytuację z obu stron i mogą ułatwiać wymianę informacji, gdyż mieszkańcy nie zawsze wiedzą, co się dla nich robi.
Radna Lucyna Molak 18 marca br. zorganizowała zebranie informacyjne dla wyborców okręgu Stare Babice z udziałem wójta gminy, Krzysztofa Turka.


Głównymi punktami zebrania były: budowa kanalizacji na ul. Warszawskiej, modernizacja tej drogi, komunikacja zbiorowa, utwardzenie dróg gminnych oraz sprawy ogólne, które dotyczą mieszkańców tego okręgu wyborczego. Wszystkich mieszkańców ulicy Warszawskiej i podróżujących nią ucieszy informacja, że za kilka miesięcy rozpocznie się modernizacja tej wyjątkowo zniszczonej drogi. Inwestorem jest zarządca, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prace projektowe przedłużają się, gdyż m.in. ich zakres został rozszerzony o zagadnienie odwodnienia tej drogi i zwiększyła się ilość odcinków przygotowanych do modernizacji.
Wójt gminy przekazał zebranym dobrą wiadomość - będą dodatkowe przystanki na całej długości ulicy, w tych miejscach, które postulowali radni (m.in. przy ul. Kutrzeby, w Wojcieszynie i w Borzęcinie przed szkołą). Wszystkie przystanki są zaprojektowane z zatokami autobusowymi, będzie też więcej przejść dla pieszych, przy każdym skrzyżowaniu powstaną lewoskręty, co zmniejszy ryzyko wypadków. Władzom gminy udało się wynegocjować u inwestora wykonanie chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż całej ul. Warszawskiej. Po stronie północnej powstanie ciąg pieszo - rowerowy, szerokoŚci 3,5 m, po drugiej stronie - pieszy. Między pasem pieszo - rowerowym a jezdnią znajdzie się pas zieleni.
Radna Molak uzyskała telefoniczne zapewnienie od dyrekcji ZDW, że modernizacja tej drogi zostanie przeprowadzona w latach 2004 - 2006.
Kolejnym punktem dyskusji był problem utrzymania dróg gminnych. Wielu mieszkańców nie orientuje się, które drogi należą do gminy, a które do powiatu czy województwa. W związku z tym, o wszystkie problemy związane z ich stanem obarczana jest gmina. Drogi gminne są najczęściej gruntowe, o różnym stopniu utwardzenia, w tym wiele typowo polnych.
- Obecny etap rozwoju gminy nie pozwala na gruntowną modernizację dróg-wyjaŚnił Wójt. - Najpierw budujemy wodociągi, gazociągi, przewody energetyczne, kanalizację, linie telefoniczne, dopiero po nich przeprowadzane są kosztowne inwestycje utwardzania ulic.
Zamiast generalnej modernizacji, wykonywane jest częściowe utwardzenie dróg gruntowych kruszonym asfaltem. Koszt tego zabiegu wynosi ok. 500 zł dla jednego właściciela działki. W ten sposób zostały utwardzone ulice Zachodnia, Słoneczna, Prosta. Co roku konserwowane są drogi gruntowe, wymagające najpilniejszej naprawy.
Budowa kanalizacji wzdłuż ul. Warszawskiej wiąże się z zasypaniem rowów melioracyjnych i poprowadzeniem rurociągu po terenach prywatnych. Konieczne też będzie wybudowanie ok. 7 zbiorników retencyjnych na wody burzowe i przepompowni, na które trzeba pozyskać teren.
W tej sprawie głos zabrała Krystyna Szarlik, projektantka kilku wcześniejszych planów kanalizacji dla gminy. - W Bliznem udało nam się skanalizować prawie całą ul. Warszawską, gdyż są tam uliczki poprzeczne, które mają kanały. Odprowadzaliśmy zatem ścieki po ogródkach działkowych do bocznych kanałów. Gorzej wygląda sytuacja z ul. Warszawską od Bliznego do Babic, nie ma tam bowiem żadnej ulicy poprzecznej posiadającej kanał. By inwestycja się powiodła, konieczna jest zgoda wszystkich mieszkańców na często konieczne zniszczenie ogródków. Podczas dyskusji ustalono, że Krystyna Szarlik przygotuje wstępną propozycję przebiegu kanalizacji na odcinku od Bliznego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą. Mieszkańcy nie powinni obawiać się kosztu kanalizacji, który wyniesie 2,3 tys. zł od działki. Wójt zapewnił, ze istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, umorzenia części czy nawet całości w szczególnych przypadkach.
- Zorganizowałam to zebranie, gdyż budowa kanalizacji jest bardzo ważna dla poprawy stanu Środowiska naturalnego i staram się to uzmysłowić niektórym mieszkańcom - powiedziała Lucyna Molak. - Przy okazji udało się poruszyć inne istotne dla nas wszystkich kwestie. Po tym spotkaniu mieszkańcy przychodzą do mnie i dopytują się o szczegóły. Widzę, że są bardziej chętni do współpracy, gdyż zrozumieli, że inwestycje przeprowadza się dla ich dobra. W maju planuję kolejne zebranie, na którym poinformuję wyborców m.in. o tym, czy Krystyna Szarlik za zgodą Wójta przygotuje projekt kanalizacji dla odcinka ul. Warszawskiej od Piłsudskiego do Kutrzeby.
Wysoka frekwencja i iloŚć poruszanych zagadnień dowodzą, że potrzebne są podobne zebrania. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co Władze Gminy robią dla poprawy warunków ich życia. Oczywiście nie wszystkie problemy są już załatwione, ale na osłodę pozostają... cukierki, których i tym razem nie zabrakło. Dziękujemy radnej Lucynie Molak za zorganizowanie tak miłego i pożytecznego spotkania.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy