Dzisiaj jest sobota 24 października 2020 r. imieniny Marty, Marcina, Rafała
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Kto mieszka w wodzie i ściekach? - O kontroli NIK
Unijny wachlarz możliwości - rozmowa z Marcinem Zającem
Z sesji Rady Gminy
Trzeba kontynuować podjęte działania - NIK przyznaje rację Eko-Babicom
Zmiana przeznaczenia gruntów w naszej gminie
Z prac Spółki Wodnej
Współpraca Samorządów
Temat miesiąca
Bezpieczne życie
Bezpieczna gmina
Nowa Komenda Policji - być może już za dwa lata
Basen pnie się w górę!
Wolontariat - krok w kierunku człowieka
Mieszkańcy naszej gminy
Złoty Medal Polagry dla Stanisława Karpińskiego
Byłem w Iraku - wyznał nam Stefan Jung
Noblista z Babic!
Sport
Nasi Piłkę kopią
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 10/2004

Po wiosennych roztopach i opadach deszczu doszło do licznych awarii systemu melioracyjnego w naszej gminie. Spółka Wodna w miarę możliwości usuwała je na bieżąco.
Poza robotami "interwencyjnymi" systematycznie prowadzona jest konserwacja urządzeń i oczyszczanie rowów melioracyjnych.
Od maja br. jeden pracownik na zlecenie Spółki zajmował się oczyszczaniem rowu Z5 biegnącego z Mariewa poprzez Koczargi Nowe do Zielonek. Wykonał już konieczne prace na całej długości tj. ok. 7 km. Rozpoczął roboty na kolejnym. Do zimy będzie oczyszczał rów Z8 od Lipkowa. Spółka zleciła mu całościowo wykonanie 12 km rowów.
We wrześniu br. zleciła również prywatnej firmie "Rejonowy Związek Spółek Wodnych" w Zwoleniu k.Radomia wykonanie ponad 10 km rowów w Koczargach Starych, Topolinie, Wierzbinie, Latchorzewie i Zielonkach Parcele. Do 15 listopada firma musi wywiązać się z umowy.
Na rzecz Spółki od pół roku pracuje również dwóch bezrobotnych, którzy czyszczą studnie, mniejsze rowy w Koczargach Bugaju i Latchorzewie. Czyścili też brzegi stawu w Latchorzewie. Ich praca jest refinansowana przez Powiatowy Urząd Pracy.
Wykonanie części zadań związanych z konserwacją gminnego systemu melioracyjnego zleca również Urząd Gminy. I tak w tym roku firma "Eko - Babice" wykonuje ostatnie prace wynikające z umowy z poprzedniego roku. W br. firma "Błysk" wygrała przetarg na oczyszczenie ok. 10 km rowów, m. in. rowu Z7.
Spółka zapłaciła za projekt, a Gmina za wykonanie obejścia stawów w Zielonkach. Dzięki temu woda z rowów nie wpływa bezpośrednio do stawów, ale nowymi rowami płynie dalej.
- Prawie wszystkie główne rowy melioracyjne w naszej gminie udało się do tego czasu zakonserwować - zapewnia Sławomir Jaczewski, który od roku zajmuje się sprawami Spółki. Pracuje w Urzędzie Gminy i to do niego mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi. - Ludzie ciągle się skarżą, że mało robimy - dodaje. - Ale przecież od 2 lat staramy się, aby poprawić stan systemu melioracyjnego w gminie Stare Babice, który był naprawdę zaniedbany. A awarie mogą zdarzyć się zawsze.
Istotnym problemem jest roślinność, szybko porastająca brzegi oczyszczonych rowów. Rozwiązaniem byłoby chemiczne ich niszczenie, ale tutaj zdania są podzielone. Jest to szkodliwa dla człowieka czynność, w Spółce nie ma pracownika wykwalifikowanego w tym kierunku. Zarząd Spółki nie wydał jeszcze decyzji, czy i jak rozwiązać ten problem.
Prace konserwacyjne będą trwały dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne. Na wiosnę ruszą kolejne roboty. Ile zostanie wykonane zależy w dużej mierze od samych członków Spółki, a dokładniej od opłacanych przez nich składek. Jak na razie ściągalność składek nie poprawiła się.

ak

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy